Wednesday, November 3, 2021

INSIDE FLESH video screening offer

 

With over 20 years of achievements in creating video projects (video art, music video, vj, fashion film, art porn) and a lot of experience in workshops and academic lectures, we wanted to offer a review of INSIDE FLESH films, during which viewers will learn about the history, evolution and key works created under this project in 2007-2021. 

Issues such as how IF works on set and how it combines film genres such as road cinema, sci-fi and body horror with pornography will be discussed. 
Why did theater and performance artists start making pornographic films and where did the original narrative on the border of video art, music video and fashion film come from? 

At the end of the official part, we plan a Q + A panel.

Duration approx. 2 hours 

For contact and more info write to: insideflesh@gmail.com


INSIDE FLESH is an audio-visual project founded in 2007 by members of the SUKA OFF artistic group: Piotr Węgrzyński and Sylvia Lajbig. 

IF was developed from the BlackFleshVideo project established by Węgrzyński in 2000. Its goal was to create camera performances and use video projections during performances as an alternative space-time. 

BlackFleshVideo's works have been presented at many art festivals and galleries, including MIX Brasil, International Video Art Festival in Argentina, 1st Nagano International Video Art Festival in Japan, Athens Video Art Festival in Greece, ARSPOLIS in Switzerland. 
The full list of presentations can be found at sukaoff.com 

In 2007, two years after the moral scandal related to the SUKA OFF show in Warsaw and accusations of pornography on stage, the leaders of SUKA OFF launched the INSIDE FLESH project. 

In 2010 IF’s film “Carnal Fluidity” won the award for best feature film at Berlin Porn Film Festival. A year later, IF was part of the jury of the festival and presented a retrospective of theirs works. 

In 2014 IF started creating fashionporn in collaboration with various fashion designers, including Leonard Wong, Majesty Black, Creepy Yeha and others. 

They were the only Polish video makers to be presented on the SHOW STUDIO platform run by the legendary fashion photographer Nick Knight. In the same year, Nick Knight showed a selection of IF short videos for Nicola Formichetti's DIESEL fashion show in Venice. 

INSIDE FLESH has worked so far with fashion designers, musicians, performers and models in Europe, US and Asia. Many of IF's works are in private collections and galleries focusing on sexuality and the body.

_____________________________ 

Mając ponad 20-letni dorobek w realizacji projektów video (video art, teledysk, vj, fashion film, art porn) a także spore doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i wykładów akademickich, chcieliśmy zaproponować przegląd filmów INSIDE FLESH, podczas którego widzowie poznają historię, ewolucję oraz kluczowe prace stworzone w ramach tego projektu w latach 2007-2021. 

Poruszone zostaną takie kwestie, jak sposób, w jaki IF pracuje na planie i jak łączy gatunki filmowe, takie jak np. kino drogi, s-f i body horror z pornografią. Dlaczego w ogóle artyści, zajmujący się teatrem i performance, zaczęli robić filmy pornograficzne i skąd wzięła się oryginalna narracja z pogranicza video art, teledysku i fashion film. 

Na zakończenie oficjalnej części przewidywany jest panel Q+A. 

Czas trwania ok. 2 h 

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: insideflesh@gmail.com
INSIDE FLESH to projekt audio-wizualny założony w 2007 roku przez członków grupy artystycznej SUKA OFF: Piotra Węgrzyńskiego i Sylvię Lajbig. 

IF wykształcił się z projektu BlackFleshVideo powołanego przez Węgrzyńskiego w 2000 roku. Jego założeniem było wykonywanie performance'ów dokamerowych i używanie projekcji video w czasie spektakli i akcji performance jako alternatywnej czasoprzestrzeni. 

Prace BlackFleshVideo prezentowane były na wielu festiwalach sztuki i galeriach, min. MIX Brasil, International Video Art Festival w Argentynie, 1st Nagano International Video Art Festival w Japonii, Athens Video Art Festival w Grecji, ARSPOLIS w Szwajcarii. 
Pełną listę prezentacji znajdziecie na stronie sukaoff.com 

W 2007 roku, 2 lata po skandalu obyczajowym związanym ze spektaklem SUKA OFF prezentowanym w Warszawie, obstrukcji środowiskowej i oskarżeniach o pornografię na scenie, liderzy SUKA OFF powołali projekt INSIDE FLESH. 

W 2010 roku film IF „Carnal Fluidity” zdobył nagrodę dla najlepszego filmu fabularnego na Berlin Porn Film Festival. Rok później IF zasiadło w jury festiwalu oraz zaprezentowało retrospektywę dotychczasowych prac. 

W 2014 roku IF zaczyna tworzyć #fashionporn we współpracy z różnymi projektantami mody, w tym z Leonardem Wongiem, Majesty Black, Creepy Yeha i innymi. Jako jedyni polscy twórcy video zostali zaprezentowani na platformie SHOW STUDIO, legendarnego fotografika mody Nicka Knighta. W tym samym roku Nick Knight prezentuje wybór krótkich wideoklipów IF podczas pokazu mody DIESEL Nicoli Formichetti w Wenecji. 

INSIDE FLESH współpracował do tej pory z projektantami mody, muzykami, performerami i modelkami w Europie, USA i Azji. Wiele z prac IF znajduje się w prywatnych kolekcjach i galeriach skupiających się na seksualności i ciele.